Přeskočit na obsah
Pro uplatnění slevy pro předplatitele je nutné se přihlásit emailovou adresou zde.
Objednávky celého sortimentu našeho e-shopu na Slovensko vyřizuje firma Magnetpress - kontakt knihy@press.sk
Pro uplatnění slevy pro předplatitele je nutné se přihlásit emailovou adresou zde.
Objednávky celého sortimentu našeho e-shopu na Slovensko vyřizuje firma Magnetpress - kontakt knihy@press.sk

Srnčí zvěř II.

Nová reprezentativní obrazová publikace Pavla Scherera SRNČÍ ZVĚŘ II. Kniha je cíleně zaměřena do oblasti myslivcům blízké a často vyhledávané - do oblasti abnormálních srnčích parůžků a příčin jejich vzniku. Nově vydaná výpravná publikace se věnuje obrovské škále tvarových variabilit, definuje jejich parametry a zejména se zabývá možnými příčinami vzniku parožních abnormalit. V reprezentativní obrazové publikaci se každý milovník srnčí zvěře, a zejména pak milovník abnormalit, může doslova pokochat řadou snímků naprosto jedinečných a zcela unikátních srnčích trofejí s různými deformacemi a rozličnými tvarovými odchylkami, které v průběhu svého čtrnáctiletého výzkumu biologie srnčí zvěře autor obrazově zdokumentoval. Na statických snímcích doprovázejících text jsou zachyceny přímo unikátní a velice rozličné tvarové deformace, které vznikly následkem různých příčin v době jejich vývoje, zejména pak mechanickým poraněním parůžků v době růstu. Abnormální srnčí parůžky jsou často předmětem mnoha dohadů a četných diskuzí o možných příčinách jejich vzniku. Vysvětlení pravých příčin však bývá velmi často zahaleno mnoha nejasnostmi a záhadami, které dodnes stojí na vratkých pilířích hypotéz. V třiceti dvou systematicky seřazených podkapitolách je obrazovou formou zachyceno a vysvětleno, jak k těmto anomáliím a trofejovým deformacím dochází a jaké jsou jejich možné příčiny. Velice zajímavá je oblast věnující se problematice srnců parukářů a zejména pak progresi vývoje jejich paruk u dlouhodobě sledovaných jedinců na základě známého biologického věku. Na samý závěr se autor v knize věnuje problematice měrné hmotnosti parožní a lebeční tkáně a mechanickým vlastnostem paroží, zejména pak ve vztahu k CIC metodě hodnocení srnčích trofejí. Veškeré poznatky a závěry, které jsou v knize učiněny, jsou podloženy dlouholetým praktickým pozorováním jedinců chovaných v zájmových chovech a volných honitbách a také se opírají o autorovy vlastní exaktní práce v oblasti výzkumu biologie srnčí zvěře. Nově vydávaná monografie přináší do současné myslivecké praxe spoustu nových, dosud nepublikovaných poznatků a vyvrací mýty a dogmata z myslivecké praxe, které byly po desetiletí generalizovány a jejichž platnost pozbývá obecného charakteru.
Původní cena 825.00 Kč - Původní cena 825.00 Kč
Původní cena
825.00 Kč
825.00 Kč - 825.00 Kč
Momentální cena 825.00 Kč

Cena pro předplatitele 769.00 Kč

Pro předplatitele časopisu Myslivost nabízíme u některých produktů slevu. Předplatné si sjednejte na webu Myslivost.cz